Skaters MusicPlayer

Ett program för att underlätta uppspelning av musik vid konståkningstävlingar

Hanterar både åkares musik, uppvärmningsmusik och pausmusik i samma bild.


Anpassat för import från IndTA2.0, FSManager samt StarFS

Sköter automatisk om att åkares musik är rätt kopplat från IndTA

Automatisk pausmusik mellan åkare

Inbyggda kontroller att koppla musik inte förändras (t.ex. om man kopierar mellan datorer / USB minne osv)