Källkod

Källkoden till programmet finns tillgängligt fritt på GitHub för den som är intresserad

https://github.com/sjonsson69/SkatersMusicPlayer