Koppla musik till åkare

Koppla automatiskt musik till åkare

Efter att du laddat hem musiken och anmälningsfilen från IndTA så kan programmet automatisk koppla musiken till rätt åkare.

Välja Edit / Autoconnect music to skater

Är det många åkare anmälda kan det ta en stund att göra kopplingen så programmet också kontrollerar att musikfilen är spelbar, samt att en checksumma beräknas för att senare verifiera att musiken inte är ändrad.

Om inte alla åkare kunde kopplas till musiken så får man ett felmeddelande med vilka åkare som saknar musik

Kontakta dessa och be dem uppdatera sin musik i IndTA så du kan ladda hem en uppdaterad musikfil

Annars får du ett meddelade att all musik är kopplad

Koppla manuellt

Om åkarens musik inte kunnat kopplas automatisk finns även möjligheten att koppla manuellt

Välj Edit / Participants

Välj vilken klass och i listan med åkare klickar du på knappen under File för att kunna välja rätt musikfil.

En vanlig "Öppna fil" rutan öppnas och du kan peka ut filen som du vill koppla till åkaren.

Klicka sedan Save för att återgå till startbilden.

Det är dock en stor fördel om man i möjligaste mån använder IndTAs musikhantering och namnsättning på filerna.