Lägg manuellt till åkare

Om man behöver lägga till en åkare manuellt (t.ex. en väldigt sen efteranmälan) så kan man göra detta manuellt via menyn Edit / Participants.

Observera att då fungerar inte automatisk koppling till musik då denna är beroende av kopplingen till IndTA.

Markera raden efter sista åkaren och lägg in uppgifterna på åkaren.

Du måste också koppla musiken manuellt Koppla musik till åkare