Lägg till klass

Om man behöver lägga till en klass som inte hanteras via IndTA eller ISUCalcFS så kan man göra detta manuellt via menyn Edit / Categories.

Markera raden efter sista klassen och lägg in uppgifterna på klassen.