Lägg paus och uppvärmningsmusik i respektive mapp

Om ni vill använda paus och uppvärmningsmusik via spelaren så lägger ni in lämpliga MP3-filer i respektive undermapp.

BreakMusic för pausmusik

WarmupMusic för uppvärmningsmusik

Musikfiler som läggs i dessa mappar kommer automatisk att blandas och läggas upp i respektive del i programmet.

(se till höger på bilden)

Om man inte har någon uppvärmning eller pausmusik försvinner dessa rutor från bilden.