Läs in åkare från IndTA2.0

Hämta anmälningsfil från IndTA

Logga in i IndTA som vanligt och välj Administration för att få upp Era tävlingar.

Klicka på knappen längst till höger och välj Anmälningslista (under Exportera till xml).

Läs in i Skaters MusicPlayer

Starta programmet och välj Import / IndTA 2.0

Leta rätt på var anmälningsfilen är sparad efter ni laddat hem den (vanligtvis i Hämtade filer).

Klicka Open/Öppna.

Efter inläsning kommer en meddelanderuta att importen är klar, och att programmet kommer att öppna inställningarna för klasser.

Detta eftersom IndTA inte innehåller information om det är kort och/eller friåkning i klassen.

Markera vilka klasser som har kortprogram (friprogram går inte att ta bort)

Klicka sedan på Save för att spara

Du ser också hur många åkare det är i respektive klass