Läs in från Starcomp

Ofta heter klasserna inte exakt samma i Starcomp och i IndTA, vilket gör att man kan få dubbletter i klasserna om man läser in från båda systemen.

Använd IndTA för att verifiera att ni har fått alla musikfiler, men efter fastställande av startordning tömmer ni spelaren (File / New Event) och läser sedan bara in från Starcomp enligt nedan.

Starta programmet och välj Import / Starcomp.

Leta rätt på mappen för tävlingen (vanligtvis under mappen C:\Competition).

Klicka OK.

Efter inläsning kommer en meddelanderuta att importen är klar, och att programmet kommer att öppna inställningarna för klasser.

Detta eftersom Starcomp inte innehåller information om det är kort och/eller friåkning i klassen. (Stjärnklasser innehåller oftast bara friåkning)

Markera vilka klasser som har kortprogram (friprogram går inte att ta bort)

Klicka sedan på Save för att spara

Du ser också hur många åkare det är i respektive klass