Ta bort tävling

Om man vill börja om med en hel tävling, så kan man göra detta via menyvalet File / New.

T.ex. om man har fått en avanmälan efter man har importerat filen från IndTA så det inte finns åkare kvar i klassen eller man har strukit hela klasser.

I samband med import med Starcomp kan man ibland då dubbla klasser pga att klasserna inte heter exakt lika i IndTA och Starcomp och då kan det vara enklare att ta bort tävlingen helt och bara läsa in från Starcomp.