Uppdatera startordning

ISUCalc

Från ISUCalc kan startordningen automatisk läsas in.

Efter fastställande av startordningen exporterar du ut hela tävlingen till en XML fil och läser in den igen till musikspelaren.

Se mer hur man gör detta: Läs in från ISUCalc XML

Starcomp

Från Starcomp kan startordningen automatisk läsas in.

Efter fastställande av startordningen importerar du bara från Starcomp igen.

Se mer hur man gör detta: Läs in från Starcomp

Manuell startordning

Är det problem med startordningen, så kan man även ändra detta manuellt.

Välj Edit / Participants

I listan med åkare kan du där skriva in startnummer i första kolumnen.

Du kan också sortera listan på valfri kolumn genom att klicka på kolumnen.

T.ex. när du skrivit in alla startnummer, så klicka på kolumnen för att kontrollera ordningen.