Versionshistorik

2022-09-07 - Version 2022.2.8285.38862

Tagit bort stöd för ISUCalcFS och StarComp

Lagt till stöd för FS Manager och StarFS

2019-09-20 - Version 2019.2.7206.36132

Mindre buggfix när man kopplar musik manuellt till åkare

2019-09-02 - Version 2019.2.7197.36647

Större omskrivning av programkoden

Namnbyte på flera ställen för att stämma med ISUCalcFS terminologi

  • Competition -> Event

  • Class -> Category

  • Skater -> Participant

Även ändrat namn på mappen för musik och xml-filen

  • CompetitionMusic -> ParticipantsMusic

  • Competition.xml -> event.xml

Fullt stöd för Syncro & Par (import både från IndTA och ISUCalcFS)

Importerar nu även musiken titel från IndTA/ISUCalcFS

Döljer paus och uppvärmningsmusik ifall det inte finns filer

Vid uppackning av musikarkiv visas nu en statusrad längst ner i programmet hur många filer det finns och hur många som packats upp

Vid autokoppling av musik visas nu en statusrad längst ner i programmet vilken åkare som behandlas

Menyn File / New är nu aktiverad, så man kan tömma en hel tävling

Ändrad menystruktur. Importen och musikhanteringen är flyttat till en ny huvudmeny (Import).

Stöd för att starta programmet utan undermapparna (Breakmusic, Warmupmusic, ParticipantsMusic)

Stöd för att starta programmet utan event.xml filen. Skapas automatisk med en tom tävling vid start av programmet.

2019-09-02 - Version 2019.1.7184.37339

Mindre rättning för Klasshantering

2019-08-06 - Version 2019.1.7157.22073

Uppdatering inför säsongen 2019-2020

Borttaget stöd för ClubComp

Stöd för inläsning från ISUCalc XML-format från både ISUWizard och ISUCalc. Läs in från ISUCalc XML

Lagt till funktion för att packa upp musikfiler direkt i programmet. Ladda hem musikfiler från IndTA2.0

2018-11-29 - Version 2018.2.6907.16256

Uppdatering för subklass och grupper i ClubComp

2018-09-06 - Version 2018.2.6823.20987

Borttag av spotifystöd. Uppdatering för subklass och grupper i StarComp

2017-09-23 - Version 2017.1.6475.19007

Fix för Spotify styrning. Testad med Spotify version 1.0.63.617.g5aca9a2a

2017-08-31 - Version 2017.1.6452.39227

Fix för Spotify styrning

2017-04-03 - Version 2017.1.6302.38008

Uppdaterad stödrutin för JSon samt förbättrad hantering för manuell hantering av klasser och åkare.

2017-03-23 - Version 2017.1.6291.15092

Fix för Spotify styrning

2016-12-26 - Version 2016.2

Första publika versionen