Läs in från ISUCalc XML

Export av XML fil

Du kan antingen använda exportfilen som skapats av ISUWizard eller exportera en fil från ISUCalc.

För att få ut startordningen till friåkningen måste ni exportera från ISUCalc.

I ISUCalcFS programmet.

Välj Special / Exchange with XML / Export Event.

Välj din tävling och klicka OK

Välj en lämplig mapp och ange ett namn för filen.

Välj en lämplig mapp och namnge filen.

I exemplet så används export.xml

Klicka på Save / Spara


(Det går även att exportera filen till t.ex. ett USB minne för att läsa in det till musikspelaren om de inte är i samma nätverk.)

Starta programmet och välj Import / ISUCalc XML.

Leta rätt på var XML är sparad. Markera filen och klicka Open/Öppna.

Efter inläsning kommer en meddelanderuta att importen är klar, och att programmet kommer att öppna inställningarna för klasser.

Markera vilka klasser som har kortprogram (friprogram går inte att ta bort)

Klicka sedan på Save för att spara

Du ser också hur många åkare det är i respektive klass